photodito top banner

Garden Clock (2)

2009 photographed by , under Canon TX1, Litratong Pinoy.

 

  • Sharebar

garden Clock
Litratong Pinoy of Photodito
Originally uploaded by MarkFe

more cool photos

Minsan sa ating pamamasyal ay hindi mo inaasahang makakita ng mga kakaibang bagay o tanawin. Kagaya nito, isang malaking orasan na naka-landscape sa isang hardin sa Turkey. Maganda sanang kunan ito ng litrato kung nakatayo sa isang mataas na pwesto. Maaaring malate ka o maging maagap kung titingin ka sa orasan nito. Hindi kasi sya umaandar. Isa lang syang magandang palamuti sa hardin na tanda naman ng pagiging maagap sa mga taong nakatira dito.

Blog Widget by LinkWithin

Photo/s originally uploaded by Fhaye

more cool photos

Tagged with , , , , , .

2 Comments

Marites  on October 15th, 2009

meron akong nakitang ganyan sa LUneta at tuwang-tuwa akong nagpalitrato. Pero, mas malaki itong nakita mo sa Turkey ah:)maligayang LP!

Thesserie  on October 17th, 2009

Ay sayang nga kasi tama ka, maganda makunan yan sa top view….

Happy LP and have a fine weekend!

Leave a Comment

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@photodito.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.